assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe

Mienie   ::   Ekstra Biznes Plus   ::   OC   ::  

Mienie(Ubezpieczenie mienia)

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
Kradzież z włamaniem i rabunek
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)
Ogień i inne zdarzenia losowe
Dewastacja
Szyby i inne przedmioty od stłuczenia
Błąd użytkownika i szkody elektryczne
Mienie w transporcie
Zepsucie towarów
Koszty dodatkowe
Katastrofa budowlana
Klauzula reprezentantów
Klauzula drobnych robót
Ubezpieczenie nowych środków trwałych
Akty terroryzmu
Utrata dokumentów i koszty utylizacji leków
Mienie na obszarze RP
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
Dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych
Dodatkowe ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia
Agrocasco – ubezpieczenie maszyn rolniczych
Ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych

Ekstra Biznes Plus 

Klauzula nr 1 - Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
Klauzula nr 2 - Nowe miejsca ubezpieczenia
Klauzula nr 3 - Zrzeczenie się prawa do regresu
Klauzula nr 4 - Firmy usługowe
Klauzula nr 5 - Awaria mechaniczna
Klauzula nr 6 - Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach
Klauzula nr 7 - Sprzęt - dane i zewnętrzne nośniki danych
Klauzula nr 8 - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
Klauzula nr 9 - Dewastacja
Klauzula nr 10 - Roboty budowlane lub montażowe
Klauzula nr 11 - Katastrofa budowlana
Klauzula nr 12 - Pękanie na skutek mrozu
Klauzula nr 13 - Rozmrożenie
Klauzula nr 14 - Szyby i inne przedmioty do stłuczenia
Klauzula nr 15 - Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy
Klauzula nr 16 - Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków i budowli
Klauzula nr 17 - Targi i wystawy
Klauzula nr 18 - Ubezpieczenie budynków osób prywatnych
Klauzula nr 19 - Koszty rzeczoznawców
Klauzula nr 20 - Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
Klauzula nr 21 - Utrata czynszu
Klauzula nr 22 - Zwiększone koszty działalności
Klauzula nr 23 - Koszty stałe działalności
Klauzula nr 24 - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków - dla aptek
Klauzula nr 25 - Zniszczenie leków wskutek nie zachowania odpowiedniej temperatury - dla aptek
Klauzula nr 26 - Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim
Klauzula nr 27 - Dla zakładów mięsnych
Klauzula A - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez USA i Kanady)
Klauzula B - Odpowiedzialność pracodawcy
Klauzula C - Odpowiedzialność najemcy nieruchomości
Klauzula D - Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych
Klauzula E - Szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem
Klauzula F - Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie rzeczy
Klauzula G - Odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlano - montażowych
Klauzula H - Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Klauzula I - Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia

OC(Odpowiedzialność cywilna)

OC deliktowa i kontraktowa
OC pracodawcy
OC za wózki widłowe
OC najemcy - szkody w nieruchomościach i ruchomościach
OC za podwykonawców
OC za wadliwe wykonanie usługi
OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych
OC za produkt
OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia
OC za zanieczyszczenie środowiska
OC za przeniesienie chorób zakaźnych
OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
OC za wypadki powstałe poza granicami RP
OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia
Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
 
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS