assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Mienie

Tagi:

Błąd użytkownika i szkody elektryczne

Specjalna ochrona dla sprzętu elektronicznego obejmująca np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania herbatą lub przepięcia niezwiązanego z wyładowaniami atmosferycznymi. Pamiętaj, że w pakiecie Ekstrabiznes przepięcie związane z wyładowaniem atmosferycznym, jest objęte ochroną w ramach ubezpieczenia od szkód powstałych w skutek ognia i innych zdarzeń losowych.

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS