assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula B - Odpowiedzialność pracodawcy

  1. Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia mającego cechy wypadku przy pracy, jakiemu ulegli pracownicy Ubezpieczającego.
  2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
  • z tytułu chorób zawodowych, 
  • z tytułu wypadków powstałych w drodze do pracy lub z pracy. 
  • Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN.
Copyright© 2011 - 2021 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS