assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula C - Odpowiedzialność najemcy nieruchomości

  1. Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.
  2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
  • z tytułu szkód spowodowanych korzystaniem z rzeczy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • z tytułu szkód w nieruchomościach wziętych w leasing zwrotny.ZAŁĄCZNIK
Copyright© 2011 - 2019 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS