assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula E - Szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem

  1. Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe w rzeczach należących do osób trzecich, na których lub przy pomocy których Ubezpieczający (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak obróbka, naprawa, serwis, transport itp. (rzeczy pod kontrolą), lub które zostały oddane Ubezpieczającemu w pieczę lub w dozór. 
  2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń:
  • z tytułu szkód w rzeczach będących przedmiotem umowy przewozu lub spedycji,
  • z tytułu szkód powstałych w rzeczach, które zostały wyprodukowane lub zakupione w celu dostarczenia przez Ubezpieczającego, ale nie zostały jeszcze wydane odbiorcy. 
  1. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 1.000 PLN. 
  2. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 500.000 PLN.
Copyright© 2011 - 2021 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS