assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 19 - Koszty rzeczoznawców

  1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców powołanych - za zgodą WARTY - w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody.
  2. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi 50.000,- PLN.
  3. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 300 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS