assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 20 - Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego

  1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, dodatkowe koszty:
  • pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego),
  • frachtu lotniczego,
  1. Maksymalny limit odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów wskazanych w ust. 1.2) wynosi 10.000,- PLN i jednocześnie dla niniejszej klauzuli – 40.000,- PLN.
  2. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 300 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS