assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Ekstra Biznes Plus

Klauzula nr 26 - Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim

 1. 1. Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w znajdujących się w pracowniach lub sklepach jubilerskich:
 • złocie, srebrze, platynie, metalach z grupy platynowców, 
 • kamieniach szlachetnych, perłach, 
 • biżuterii i wyrobach jubilerskich z ww. materiałów. 
 1. WARTA obejmuje mienie określone w ust. 1 ubezpieczeniem:
 • od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie STANDARD, 
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • od dewastacji.
   
 1. Minimalny sposób zabezpieczenia mienia określonego w ust. 1 zgodny jest z postanowieniami OWU, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowo poniższych wymogów:
 • pomieszczenia w których znajduje się ubezpieczane mienie wyposażone są w alarm z możliwością niezwłocznego podjęcia interwencji przez służbę ochrony lub podłączenie do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych z max. czasem reakcji do 5 minut w godzinach nocnych i 15 minut w pozostałych godzinach, 
 • drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku/lokalu są zamykane na dwa atestowane zamki wielopunktowego ryglowania. 
 1. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU, w celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem bez wejścia sprawcy do lokalu.
 2. Maksymalny limit odpowiedzialność WARTY za szkody w mieniu wskazanym w ust.1 dla zdarzeń zdefiniowanych w pkt 2 ust. 2) wynosi 150.000,- PLN, z zastrzeżeniem podlimituw wysokości 50.000,- PLN dla szkód w mieniu, którego sposób przechowywania jest inny niż określony w par. 24 ust. 7., limit dla zdarzeń określonych w pkt 2 ust. 1 ) i 3) określony jest w polisie.
 3. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 500 PLN.
Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS