assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - Mienie

Tagi:

Klauzula reprezentantów

Klauzula, która pozwala na włączenie do ochrony szkód w mieniu wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników ubezpieczonej firmy.

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS