assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Majątkowe - OC

Tagi:

OC deliktowa i kontraktowa

W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :

  1. odpowiedzialności cywilnej związanej z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości; np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej.
  2. odpowiedzialności cywilnej związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa)
Copyright© 2011 - 2017 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS