assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Dom - Dom Komfort

Ubezpieczenie Dom Komfort

Wymagającym klientom, którzy szukają kompleksowej ochrony dla siebie i swojego mienia od wszelkich ryzyk. Oprócz ochrony za skutki zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych zapewnia szeroki zakres usług assistance.  

To idealne rozwiązanie dla posiadaczy domów (również letniskowych), gdyż umowa może obejmować m.in. garaż, altanę, basen, ogrodzenie, siłowniki bramy wjazdowej czy domofon.

Ubezpieczenie oparte jest na unikatowej formule all risks. Oznacza to, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie.

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być określana wyłącznie wg. tzw. wartości odtworzeniowej, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.
Przy czym w przypadku przedmiotów starszych (limity określone w OWU) przy ustaleniu odszkodowania uwzględnia się zużycie techniczne czyli amortyzację.

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS