assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Rodzina - Na Życie

PLATYNOWA OCHRONA Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

§ 1.
CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ RODZINĘ?
Polisa PLATYNOWA OCHRONA przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony. Oferta kierowana jest do osób w wieku od 15 do 65 lat. Świadczenie wypłacone z tytułu polisy dodatkowo może pokryć koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, w przypadku poważnego zachorowania. PLATYNOWA OCHRONA to również zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych takich jak: kredyty, spłaty hipotek. Dzięki temu Twoja rodzina będzie miała zapewnioną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
 
§ 2.
OCHRONA, KTÓRĄ ZAPEWNIAMY
W przypadku śmierci ubezpieczonego polisa gwarantuje wypłatę świadczenia osobie, która została wskazana w umowie.
 
§ 3.
CO MOŻESZ OTRZYMAĆ DODATKOWO?
Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie, korzystając z wielu umów dodatkowych, które zapewnią Ci wypłatę świadczenia w razie:

 • Poważnego zachorowania
 • Inwalidztwa powstałego w wyniku wypadku
 • Całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego
 • Operacji
 • Pobytu w szpitalu
 • Śmierci w wyniku wypadku

 
§ 4.
SKORZYSTAJ RÓWNIEŻ Z DODATKOWYCH USŁUG ASSISTANCE, KTÓRE ZAGWARANTUJĄ ORGANIZACJĘ I POKRYCIE KOSZTÓW:

 • Wizyty lekarza i pielęgniarki
 • Dostawy leków lub sprzętu rehabilitacyjnego
 • Transportu medycznego
 • Opieki w szpitalu oraz po okresie hospitalizacji, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Pomocy psychologa
 • Zdrowotnych usług informacyjnych

 
Z usług assistance może skorzystać zarówno osoba ubezpieczona, jak i jej współmałżonek oraz dzieci!
 
§ 5.
PLATYNOWA OCHRONA

 • Szeroki zakres ochrony
 • Zabezpieczenie zobowiązań finansowych, np. kredytu
 • Pomoc assistance 24h na dobę
 • Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia ( w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia czy adopcji dziecka)
 • Umowa zawierana na minimum 5 lat
Copyright© 2011 - 2019 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS