assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Samochód - ZK

ZK - Zielona karta, OC za granicą RP

Ubezpieczenie OC Zielona Karta skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce. 
 
Zawarcie ubezpieczenia OC Zielona Karta gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium krajów wymienionych na certyfikacie Zielonej Karty, powstałe w związku z ruchem pojazdu zostaną pokryte przez WARTĘ, o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.
 
W chwili obecnej ochroną gwarantowaną ubezpieczeniem OC Zielona Karta objęte są zdarzenia powstałe na terenie:  
 
 
 
 
Albania AL  Izrael  IL Serbia i Czarnogóra*  SRB
Białoruś  BY  Macedonia  MK Tunezja TN
Bośnia i Hercegowina  BIH  Maroko  MA  Turcja  TR
Iran IR Mołdawia   MD  Ukraina UA
    Rosja RUS    
* Pokrycie gwarantowane w ramach Zielonej Karty wystawionej dla Serbii jest ograniczone do Republiki Czarnogóry i do tej geograficznej części Serbii, która jest pod kontrolą Rządu Republiki Serbii 
Atutem WARTY jest wieloletnia praktyka w likwidacji szkód z Zielonej Karty oraz rozbudowana sieć komisarzy i korespondentów za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach nie należących do systemu Zielonej Karty.
Copyright© 2011 - 2021 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS