assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 

Do pobrania

Nazwa Opis
Zbycie/nabycie pojazdu
icon_pdf Umowa kupna-sprzedaży pojazdu
icon_pdf Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych (PCC-1)
icon_pdf Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) (spadek, darowizna, testament...)
icon_pdf Powiadomienie o zbyciu pojazdu
icon_pdf Potwierdzenie nabycia pojazdu
icon_pdf Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
Ubezpieczenie OC
icon_pdf Wypowiedzenie umowy OC
icon_pdf Wypowiedzenie umowy OC nabywcy pojazdu
Kolizja/wypadek
icon_pdf Oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji drogowej
icon_pdf Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Rejestr zastawów
icon_pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów (DW-1)
icon_pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
icon_pdf Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów (DW-3)
icon_pdf Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów (DW-4)
Akty prawne
icon_pdf Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS