assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Warto wiedzieć - słownik pojęć
 

EAR

EAR (Erection all risks - Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu) - ubezpieczenie należące do grupy ubezpieczeń technicznych. Ubezpieczenie ryzyk montażu obejmuje ochroną straty i szkody związane z montażem, testowaniem i uruchamianiem parku maszynowego. Na ubezpieczenie EAR składaja się dwie sekcje: ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej.Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci np. inwestor, wykonawca, podwykonawca. Zakres ubezpieczenia można ograniczać lub rozszerzać stosując specjalnie skonstruowane dla tego ubezpieczenia klauzule.

Extended Cover (EC)

Termin używany w ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wskazujący rozszerzony zakres pokrycia ryzyk ubezpieczeniowych. Spotykany w praktyce ubezpieczeniowej w połączeniu z terminem FLEXA - akronim angielskojęzyczny pochodzący od słów Fire (ogień), Lightning (uderzenie pioruna), Explosion (wybuch), crash/impact of Aircraft (uderzenie/upadek statku powietrznego) definiujący ściśle wskazane elementarne ryzyka katastroficzne objęte ochroną ubezpieczeniową. Extended Cover pozwala na modyfikację wąskiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia poprzez włączenie do ochrony za opłatą dodatkowej składki takich ryzyk jak m.in.: grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie się ziemi, szkody wodociągowe. Ochrona ubezpieczeniowa oparta na zasadzie FLEXA + EC charakteryzuje się ścisłymi definicjami funkcjonującymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ERM (Enterprise Risk Management)

system zarządzania ryzykami przedsiębiorstwa

Copyright© 2011 - 2020 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS