assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> budynek
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 14:42:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 3 - Zrzeczenie się prawa do regresu

Odmiennie niż stanowi par. 13 uzgodniono, że WARTA odstępuje od roszczeń regresowych wobec właściciela budynku lub lokalu, jeżeli takie rozwiązanie zostało narzucone Ubezpieczonemu jako użytkownikowi budynku lub lokalu w umowie,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:45:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 6 - Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach

Odmiennie niż stanowi par. 27 ust. 2 oraz częściowo odmiennie niż stanowi par. 18 ust. 1 uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w sprzęcie elektronicznym przenośnym i/lub na stałe...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:49:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 10 - Roboty budowlane lub montażowe

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 1) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w miejscu ubezpieczenia powstałe w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych będące...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:50:07
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 11 - Katastrofa budowlana

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 8) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:21
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 16 - Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków i budowli

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek kradzieży urządzeń lub elementów budynków i budowli,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:00:48
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 18 - Ubezpieczenie budynków osób prywatnych

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynki, budowle, lokale będące własnością osób fizycznych, nie prowadzących działalności...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS