assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> franszyzna redukcyjna
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 14:43:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 4 - Firmy usługowe

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szkody w ubezpieczonych w miejscu ubezpieczenia: maszynach...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:44:20
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 5 - Awaria mechaniczna

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:45:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 6 - Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach

Odmiennie niż stanowi par. 27 ust. 2 oraz częściowo odmiennie niż stanowi par. 18 ust. 1 uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w sprzęcie elektronicznym przenośnym i/lub na stałe...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:46:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 7 - Sprzęt - dane i zewnętrzne nośniki danych

Odmiennie niż stanowi par 19 ust. 3 pkt 4) i 5) uzgodniono, że odpowiedzialność WARTY zostaje rozszerzona o szkody powstałe w: elektronicznie zapisanych danych, licencjonowanym oprogramowaniu (systemowym lub użytkowym, produkcji seryjnej lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:47:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 8 - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w: maszynach elektrycznych tj. silnikach, generatorach, transformatorach, przekształtnikach, aparatach elektrycznych tj. aparatach łączeniowych (wyłączniki, odłączniki),...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:48:26
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 9 - Dewastacja

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 7) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek dewastacji, w tym graffiti. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:49:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 10 - Roboty budowlane lub montażowe

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 1) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w miejscu ubezpieczenia powstałe w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych będące...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:50:07
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 11 - Katastrofa budowlana

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 8) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:51:06
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 12 - Pękanie na skutek mrozu

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 5) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową: szkody powstałe w ubezpieczonych: urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:52:37
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 13 - Rozmrożenie

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 4) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:53:35
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 14 - Szyby i inne przedmioty do stłuczenia

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową nieuszkodzone...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:55:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 15 - Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 9) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:21
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 16 - Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków i budowli

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek kradzieży urządzeń lub elementów budynków i budowli,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:59
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 17 - Targi i wystawy

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:00:48
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 18 - Ubezpieczenie budynków osób prywatnych

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynki, budowle, lokale będące własnością osób fizycznych, nie prowadzących działalności...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:01:28
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 19 - Koszty rzeczoznawców

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców powołanych -...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:02:27
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 20 - Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, dodatkowe koszty: pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS