assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> gwarancja
 

Dział Oferty

Niedziela, 05 Luty 2012 23:31:20
Biznes -> Finansowe

Gwarancja zapłaty czynszu

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu udzielana jest za podmiot będący stroną umowy najmu i zobowiązany do złożenia zabezpieczenia wierzytelności o zapłatę czynszu z tytułu tej umowy w formie kaucji pieniężnej...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:38:31
Biznes -> Finansowe

Gwarancja zapłaty długu celnego

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty długu celnego lub podmiot mogący stać się zobowiązanym do zapłaty takiego długu, beneficjentem gwarancji jest właściwy dyrektor...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:44:17
Biznes -> Finansowe

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu Zadaniem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu jest zabezpieczenie finansowych roszczeń inwestora w przypadku, gdy kontrakt zostanie wykonany z opóźnieniem, lub jego efekty są sprzeczne z...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:45:13
Biznes -> Finansowe

Gwarancja zwrotu zaliczki

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki zabezpiecza zwrot nierozliczonej przez wykonawcę zaliczki. Skierowana jest do podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi, lub realizujących kontrakty budowlane. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki udzielana jest na...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:46:14
Biznes -> Finansowe

Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek udzielana jest za podmiot zobowiązany z tytułu rękojmi za wady lub podmiot, który wydał dokument gwarancji jakości. Gwarancja ta kierowana jest do...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS