assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> Kanada
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 15:20:33
Biznes -> Majątkowe

Klauzula A - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez USA i Kanady)

Odmiennie niż stanowi par. 49 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem jednakże terytorium Stanów Zjednoczonych...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS