assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> klauzula
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 14:41:19
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 2 - Nowe miejsca ubezpieczenia

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych nowe miejsca ubezpieczenia (inne...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:47:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 1 - Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych

AUTOMATYCZNE POKRYCIE NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych automatyczną ochroną ubezpieczeniową:  środki...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:42:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 3 - Zrzeczenie się prawa do regresu

Odmiennie niż stanowi par. 13 uzgodniono, że WARTA odstępuje od roszczeń regresowych wobec właściciela budynku lub lokalu, jeżeli takie rozwiązanie zostało narzucone Ubezpieczonemu jako użytkownikowi budynku lub lokalu w umowie,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:43:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 4 - Firmy usługowe

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szkody w ubezpieczonych w miejscu ubezpieczenia: maszynach...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:44:20
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 5 - Awaria mechaniczna

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:45:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 6 - Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach

Odmiennie niż stanowi par. 27 ust. 2 oraz częściowo odmiennie niż stanowi par. 18 ust. 1 uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w sprzęcie elektronicznym przenośnym i/lub na stałe...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:46:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 7 - Sprzęt - dane i zewnętrzne nośniki danych

Odmiennie niż stanowi par 19 ust. 3 pkt 4) i 5) uzgodniono, że odpowiedzialność WARTY zostaje rozszerzona o szkody powstałe w: elektronicznie zapisanych danych, licencjonowanym oprogramowaniu (systemowym lub użytkowym, produkcji seryjnej lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:47:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 8 - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w: maszynach elektrycznych tj. silnikach, generatorach, transformatorach, przekształtnikach, aparatach elektrycznych tj. aparatach łączeniowych (wyłączniki, odłączniki),...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:48:26
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 9 - Dewastacja

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 7) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek dewastacji, w tym graffiti. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:49:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 10 - Roboty budowlane lub montażowe

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 1) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w miejscu ubezpieczenia powstałe w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych będące...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:50:07
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 11 - Katastrofa budowlana

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 8) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:51:06
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 12 - Pękanie na skutek mrozu

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 5) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową: szkody powstałe w ubezpieczonych: urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:52:37
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 13 - Rozmrożenie

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 4) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:53:35
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 14 - Szyby i inne przedmioty do stłuczenia

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową nieuszkodzone...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:55:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 15 - Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 9) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:21
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 16 - Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków i budowli

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek kradzieży urządzeń lub elementów budynków i budowli,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:59
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 17 - Targi i wystawy

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:00:48
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 18 - Ubezpieczenie budynków osób prywatnych

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynki, budowle, lokale będące własnością osób fizycznych, nie prowadzących działalności...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:01:28
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 19 - Koszty rzeczoznawców

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców powołanych -...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:02:27
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 20 - Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, dodatkowe koszty: pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:05
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 21 - Utrata czynszu

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę czynszu należnego Ubezpieczającemu z tytułu wynajmu (dzierżawy) budynku lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:41
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 22 - Zwiększone koszty działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWUi innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowe koszty związane z zastosowaniem rozwiązań niezbędnych w celu uniknięcie lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:04:25
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 23 - Koszty stałe działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy działalności...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:05:22
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 24 - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków - dla aptek

Niniejszą klauzulę stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych z aptekami, prowadzącymi sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:06:24
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 25 - Zniszczenie leków wskutek nie zachowania odpowiedniej temperatury - dla aptek

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 4) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:07:13
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 26 - Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim

1. Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w znajdujących się w pracowniach lub sklepach jubilerskich: złocie, srebrze, platynie, metalach z...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:07:51
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 27 - Dla zakładów mięsnych

Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową, znajdujące się na terenie zakładu mięsnego lub ubojni, żywe zwierzęta (drób, trzoda chlewna, bydło) przeznaczone...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:20:33
Biznes -> Majątkowe

Klauzula A - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez USA i Kanady)

Odmiennie niż stanowi par. 49 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem jednakże terytorium Stanów Zjednoczonych...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:21:11
Biznes -> Majątkowe

Klauzula B - Odpowiedzialność pracodawcy

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia mającego cechy wypadku...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:21:57
Biznes -> Majątkowe

Klauzula C - Odpowiedzialność najemcy nieruchomości

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:22:43
Biznes -> Majątkowe

Klauzula D - Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:23:40
Biznes -> Majątkowe

Klauzula E - Szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe w rzeczach należących do osób trzecich, na których...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:24:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula F - Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie rzeczy

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) oraz par. 46 ust. 1 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody polegające na utracie rzeczy osób...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:25:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula G - Odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlano - montażowych

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 4) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe wyrządzone zarówno bezpośrednio jak i pośrednio w...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:26:09
Biznes -> Majątkowe

Klauzula H - Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 5) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku wprowadzenia do powietrza, wody...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:27:11
Biznes -> Majątkowe

Klauzula I - Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 6) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe w związku z posiadaniem, kierowaniem, używaniem...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS