assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> osłabienie gruntu
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 15:25:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula G - Odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlano - montażowych

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 4) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe wyrządzone zarówno bezpośrednio jak i pośrednio w...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS