assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> sprzęt elektroniczny
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 14:43:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 4 - Firmy usługowe

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szkody w ubezpieczonych w miejscu ubezpieczenia: maszynach...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:44:20
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 5 - Awaria mechaniczna

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:45:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 6 - Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach

Odmiennie niż stanowi par. 27 ust. 2 oraz częściowo odmiennie niż stanowi par. 18 ust. 1 uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w sprzęcie elektronicznym przenośnym i/lub na stałe...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:46:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 7 - Sprzęt - dane i zewnętrzne nośniki danych

Odmiennie niż stanowi par 19 ust. 3 pkt 4) i 5) uzgodniono, że odpowiedzialność WARTY zostaje rozszerzona o szkody powstałe w: elektronicznie zapisanych danych, licencjonowanym oprogramowaniu (systemowym lub użytkowym, produkcji seryjnej lub...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS