assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> środki finansowe
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:41
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 22 - Zwiększone koszty działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWUi innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowe koszty związane z zastosowaniem rozwiązań niezbędnych w celu uniknięcie lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:04:25
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 23 - Koszty stałe działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy działalności...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS