assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> szkoda rzeczowa
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 15:20:33
Biznes -> Majątkowe

Klauzula A - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez USA i Kanady)

Odmiennie niż stanowi par. 49 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem jednakże terytorium Stanów Zjednoczonych...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:21:11
Biznes -> Majątkowe

Klauzula B - Odpowiedzialność pracodawcy

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia mającego cechy wypadku...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:21:57
Biznes -> Majątkowe

Klauzula C - Odpowiedzialność najemcy nieruchomości

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:22:43
Biznes -> Majątkowe

Klauzula D - Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:23:40
Biznes -> Majątkowe

Klauzula E - Szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe w rzeczach należących do osób trzecich, na których...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:24:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula F - Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie rzeczy

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) oraz par. 46 ust. 1 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody polegające na utracie rzeczy osób...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:25:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula G - Odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlano - montażowych

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 4) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe wyrządzone zarówno bezpośrednio jak i pośrednio w...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:26:09
Biznes -> Majątkowe

Klauzula H - Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 5) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku wprowadzenia do powietrza, wody...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:27:11
Biznes -> Majątkowe

Klauzula I - Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 6) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe w związku z posiadaniem, kierowaniem, używaniem...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS