assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> targi
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:59
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 17 - Targi i wystawy

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS