assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> ubezpieczenie
 

Dział Oferty

Poniedziałek, 28 Listopad 2011 21:30:53
Rodzina -> Samochód

ZK - Zielona karta, OC za granicą RP

Ubezpieczenie OC Zielona Karta skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych rozumianych, jako pojazdy samochodowe i przyczepy zarejestrowane w Polsce.    Zawarcie ubezpieczenia OC Zielona Karta gwarantuje, że szkody wyrządzone osobom trzecim na...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 28 Listopad 2011 21:35:32
Rodzina -> Samochód

Ubezpieczenie ASSISTANCE

Ubezpieczenie WARTA MOTO ASSISTANCE to dodatkowa gwarancja ochrony w kraju i za granicą dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz natychmiastowa organizacja pomocy 24 godziny na dobę w miejscu zdarzenia dzięki nowoczesnemu...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 28 Listopad 2011 21:40:46
Rodzina -> Samochód

Ubezpieczenie Auto-Szyby

WARTA AUTO-SZYBY to unikalne ubezpieczenie szyb samochodowych (czołowa, boczne i tylna z wyłączeniem okien dachowych - szyberdachów) w zakresie analogicznym jak w AC, czyli powstałe wskutek: - nagłego działania siły mechanicznej w...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 10:04:20
Biznes -> OC Zawodowe

OC doradców podatkowych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 10:11:49
Biznes -> OC Zawodowe

OC pośredników w obrocie nieruchomościami

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami - osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami  lub osób za które pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność, za...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 10:16:25
Biznes -> OC Zawodowe

OC zarządców nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości - osoby fizycznej posiadającej licencję zawodową zarządcy nieruchomości  lub osób za które zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 07 Luty 2011 12:31:34
Rodzina -> Samochód

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW Potencjalny odbiorca: kierowcy i pasażerowie pojazdów silnikowych i motorowerów.   Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub pasażerów pojazdu, w związku z...
czytaj więcej »
środa, 02 Marzec 2011 21:19:59
Rodzina -> Samochód

AC Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest w ramach trzech produktów: Autocasco Komfort Autocasco Standard Autocasco Mini Nowe produkty pozwolą konstruować ofertę...
czytaj więcej »
Piątek, 09 Grudzień 2011 14:59:16
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom Komfort

Wymagającym klientom, którzy szukają kompleksowej ochrony dla siebie i swojego mienia od wszelkich ryzyk. Oprócz ochrony za skutki zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych zapewnia szeroki zakres usług assistance.   To idealne rozwiązanie...
czytaj więcej »
Wtorek, 03 Styczeń 2012 10:08:02
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom Komfort - opcje dodatkowe

Ubezpieczenie Dom Komfort  można rozszerzyć o pięć opcji dodatkowych: Pakiet Torebka, Ubezpieczenie bagażu, OC w życiu prywatnym, Ubezpieczenie nagrobków, Ubezpieczenie NNW.   Dlaczego warto kupić ubezpieczenie Torebka w pakiecie mieszkaniowym? Już za 50 złotych rocznie możesz ubezpieczyć rzeczy...
czytaj więcej »
Wtorek, 03 Styczeń 2012 10:11:01
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom Plus - opcje dodatkowe

Umowę WD+ można rozszerzyć o dwie opcje dodatkowe: Pakiet Torebka, OC w życiu prywatnym.   Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w pakiecie mieszkaniowym? Za 50 zł rocznie ubezpieczysz się na kwotę 50...
czytaj więcej »
Piątek, 09 Grudzień 2011 14:58:29
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom Plus

To elastyczna oferta dla posiadaczy mieszkań lub domów jednorodzinnych (również letniskowych). Polisa może obejmować, np. tylko skutki zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź – łącznie 19 czynników) lub też ryzyko kradzieży...
czytaj więcej »
Piątek, 09 Grudzień 2011 15:00:46
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom ASSISTANCE

Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach pakietu assistance?   Pakiet assistance dodawany bezpłatnie do WD+ gwarantuje bezpośrednią pomoc na miejscu zdarzenia w postaci: pomocy interwencyjnej 7 specjalistów, np. hydraulika w przypadku pękniętej...
czytaj więcej »
Piątek, 09 Grudzień 2011 15:02:05
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom ASSISTANCE Komfort

Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach pakietu assistance?   Pakiet assistance dodawany bezpłatnie do WDK+ gwarantuje bezpośrednią pomoc na miejscu zdarzenia w postaci: naprawy sprzętu RTV/AGD/PC, pomocy interwencyjnej 7 specjalistów np. hydraulika w...
czytaj więcej »
Piątek, 09 Grudzień 2011 15:04:21
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom OC Komfort

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w pakiecie mieszkaniowym?   Za 50 zł rocznie ubezpieczysz się na kwotę 50 tys. zł przed odpowiedzialnością, np. za: zalanie mieszkania sąsiada, koszty rekompensaty dla osoby...
czytaj więcej »
Piątek, 09 Grudzień 2011 15:04:58
Rodzina -> Dom

Ubezpieczenie Dom OC

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w pakiecie mieszkaniowym?   Za 50 zł rocznie ubezpieczysz się na kwotę 50 tys. zł przed odpowiedzialnością, np. za: zalanie mieszkania sąsiada, koszty rekompensaty dla osoby...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 19:01:45
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Travel

Na jaką ochronę mogę liczyć wyjeżdżając za granicę z ubezpieczeniem TU? TU gwarantuje w ramach podstawowego  zakresu ubezpieczenia Travel: Pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, Wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 19:17:43
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Travel NNW

Komu polecamy ubezpieczenie NNW Pomoc w Wypadku? Ze względu na elastycznie kształtowany i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają: osoby indywidualne, pracujące, uczące się (zarówno krajowe jak i zagraniczne), pracodawcy (zakłady pracy), organizatorzy turystyki,...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 19:37:09
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Travel ASSISTANCE

Jaki zakres pomocy gwarantuje pakiet assistance Standard? Pakiet assistance Standard zawarty w TU gwarantuje podstawowy zakres pomocy w razie choroby czy nieszczęśliwego wypadku min. doraźną pomoc medyczną, transport czy wcześniejszy powrót...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:15:53
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Travel OC

Komu polecamy OC w życiu prywatnym? OC w życiu prywatnym to oferta dla osób fizycznych, które chcą chronić siebie i swoich bliskich na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.   W jakich krajach umowa...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:19:11
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Sport

Komu polecamy ubezpieczenie Sport? TU Sport to kompleksowa oferta dla osób uprawiających sport, bez względu na to czy robią to zawodowo, czy amatorsko, a także dla osób związanych z kulturą fizyczną...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:21:30
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Sporty ekstremalne

Co WARTA uznaje za uprawianie sportów ekstremalnych? To sporty wysokiego ryzyka, uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za które uważa się: nurkowanie, sporty powietrzne, sztuki walki i sporty obronne, wspinaczkę wysokogórską...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:22:53
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie Ski Plus

Co daje pakiet SKI Plus? Pakiet SKI Plus to unikalna na rynku oferta gwarantująca: pokrycie kosztów karnetu (tzw. Skipasu) jeśli nie może on być wykorzystany z powodu wypadku czy choroby ubezpieczonego, pokrycie kosztów...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:24:34
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie na wypadek braku śniegu

Ubezpieczenie na wypadek braku śniegu Jeśli trasy zjazdowe będą zamknięte z powodu złej pogody wypłacamy 40 zł dziennie rekompensaty za brak możliwości jazdy na nartach. Dodatkowo zwracamy 80 proc. kosztów niewykorzystanego...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:26:17
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

Co daje ubezpieczenie sprzętu narciarskiego? Gwarantuje wypłatę w razie utraty lub zniszczenia nart na skutek: kradzieży z włamaniem lub rabunku czy zaginięcia w trakcie przewozu przez przewoźnika zawodowego, wypadku na stoku, wypadku środka komunikacji, innych zdarzeń losowych...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:28:16
Rodzina -> Podróż

Ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce.

Po co mi ubezpieczenie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce? Choć teoretycznie leczenie w ramach systemu publicznego jest bezpłatne, to wiadomo, że w praktyce trzeba za niektóre zabiegi płacić samemu. Szczególnie w...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:38:31
Biznes -> Finansowe

Gwarancja zapłaty długu celnego

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego udzielana jest za podmiot zobowiązany do zapłaty długu celnego lub podmiot mogący stać się zobowiązanym do zapłaty takiego długu, beneficjentem gwarancji jest właściwy dyrektor...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:44:17
Biznes -> Finansowe

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu Zadaniem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu jest zabezpieczenie finansowych roszczeń inwestora w przypadku, gdy kontrakt zostanie wykonany z opóźnieniem, lub jego efekty są sprzeczne z...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:45:13
Biznes -> Finansowe

Gwarancja zwrotu zaliczki

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki zabezpiecza zwrot nierozliczonej przez wykonawcę zaliczki. Skierowana jest do podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi, lub realizujących kontrakty budowlane. Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki udzielana jest na...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:46:14
Biznes -> Finansowe

Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

§ 1. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek udzielana jest za podmiot zobowiązany z tytułu rękojmi za wady lub podmiot, który wydał dokument gwarancji jakości. Gwarancja ta kierowana jest do...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:43:36
Rodzina -> Rodzina

PLATYNOWA OCHRONA Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie

§ 1. CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ RODZINĘ? Polisa PLATYNOWA OCHRONA przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony. Oferta kierowana jest do osób...
czytaj więcej »
Niedziela, 11 Grudzień 2011 20:47:23
Rodzina -> Rodzina

BŁĘKITNY SPOKÓJ Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

§ 1. CHCESZ ZAPEWNIĆ SPOKOJNĄ PRZYSZŁOŚĆ SOBIE I NAJBLIŻSZYM Polisa BŁĘKITNY SPOKÓJ przeznaczona jest dla osób, które w trosce o swoich bliskich chciałby zapewnić im pewną i bezpieczną przyszłość. Nasza oferta to...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 12 Grudzień 2011 08:59:34
Rodzina -> Rodzina

ZŁOTA STRATEGIA - Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne

§ 1. CHCESZ ZAPEWNIĆ BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ SOBIE I SWOJEJ RODZINIE? Oferta ZŁOTA JESIEŃ skierowana jest do osób, które poszukują sposobu na efektywne oszczędzanie z myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości. Ubezpieczenie zapewnia ochronę...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:41:19
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 2 - Nowe miejsca ubezpieczenia

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych nowe miejsca ubezpieczenia (inne...
czytaj więcej »
Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 12:47:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 1 - Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych

AUTOMATYCZNE POKRYCIE NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych automatyczną ochroną ubezpieczeniową:  środki...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:42:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 3 - Zrzeczenie się prawa do regresu

Odmiennie niż stanowi par. 13 uzgodniono, że WARTA odstępuje od roszczeń regresowych wobec właściciela budynku lub lokalu, jeżeli takie rozwiązanie zostało narzucone Ubezpieczonemu jako użytkownikowi budynku lub lokalu w umowie,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:43:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 4 - Firmy usługowe

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szkody w ubezpieczonych w miejscu ubezpieczenia: maszynach...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:44:20
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 5 - Awaria mechaniczna

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:45:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 6 - Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach

Odmiennie niż stanowi par. 27 ust. 2 oraz częściowo odmiennie niż stanowi par. 18 ust. 1 uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w sprzęcie elektronicznym przenośnym i/lub na stałe...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:46:36
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 7 - Sprzęt - dane i zewnętrzne nośniki danych

Odmiennie niż stanowi par 19 ust. 3 pkt 4) i 5) uzgodniono, że odpowiedzialność WARTY zostaje rozszerzona o szkody powstałe w: elektronicznie zapisanych danych, licencjonowanym oprogramowaniu (systemowym lub użytkowym, produkcji seryjnej lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:47:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 8 - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w: maszynach elektrycznych tj. silnikach, generatorach, transformatorach, przekształtnikach, aparatach elektrycznych tj. aparatach łączeniowych (wyłączniki, odłączniki),...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:48:26
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 9 - Dewastacja

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 7) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek dewastacji, w tym graffiti. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:49:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 10 - Roboty budowlane lub montażowe

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 1) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w miejscu ubezpieczenia powstałe w mieniu ubezpieczonym od ognia i innych zdarzeń losowych będące...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:50:07
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 11 - Katastrofa budowlana

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 8) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:51:06
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 12 - Pękanie na skutek mrozu

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 5) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową: szkody powstałe w ubezpieczonych: urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:52:37
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 13 - Rozmrożenie

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 4) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:53:35
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 14 - Szyby i inne przedmioty do stłuczenia

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową nieuszkodzone...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:55:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 15 - Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 9) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:21
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 16 - Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków i budowli

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek kradzieży urządzeń lub elementów budynków i budowli,...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 14:56:59
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 17 - Targi i wystawy

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczonych zdarzeń losowych szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:00:48
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 18 - Ubezpieczenie budynków osób prywatnych

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową budynki, budowle, lokale będące własnością osób fizycznych, nie prowadzących działalności...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:01:28
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 19 - Koszty rzeczoznawców

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców powołanych -...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:02:27
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 20 - Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego, dodatkowe koszty: pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:05
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 21 - Utrata czynszu

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę czynszu należnego Ubezpieczającemu z tytułu wynajmu (dzierżawy) budynku lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:41
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 22 - Zwiększone koszty działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWUi innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowe koszty związane z zastosowaniem rozwiązań niezbędnych w celu uniknięcie lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:04:25
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 23 - Koszty stałe działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy działalności...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:05:22
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 24 - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków - dla aptek

Niniejszą klauzulę stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych z aptekami, prowadzącymi sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:06:24
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 25 - Zniszczenie leków wskutek nie zachowania odpowiedniej temperatury - dla aptek

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 4) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:07:13
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 26 - Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim

1. Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w znajdujących się w pracowniach lub sklepach jubilerskich: złocie, srebrze, platynie, metalach z...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:07:51
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 27 - Dla zakładów mięsnych

Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową, znajdujące się na terenie zakładu mięsnego lub ubojni, żywe zwierzęta (drób, trzoda chlewna, bydło) przeznaczone...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:20:33
Biznes -> Majątkowe

Klauzula A - Szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez USA i Kanady)

Odmiennie niż stanowi par. 49 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem jednakże terytorium Stanów Zjednoczonych...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:21:11
Biznes -> Majątkowe

Klauzula B - Odpowiedzialność pracodawcy

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 1) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia mającego cechy wypadku...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:21:57
Biznes -> Majątkowe

Klauzula C - Odpowiedzialność najemcy nieruchomości

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:22:43
Biznes -> Majątkowe

Klauzula D - Odpowiedzialność najemcy rzeczy ruchomych

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 2) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:23:40
Biznes -> Majątkowe

Klauzula E - Szkody w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody rzeczowe powstałe w rzeczach należących do osób trzecich, na których...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:24:30
Biznes -> Majątkowe

Klauzula F - Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie rzeczy

Częściowo odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 3) oraz par. 46 ust. 1 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody polegające na utracie rzeczy osób...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:25:29
Biznes -> Majątkowe

Klauzula G - Odpowiedzialność z tytułu wykonywania usług budowlano - montażowych

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 4) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe wyrządzone zarówno bezpośrednio jak i pośrednio w...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:26:09
Biznes -> Majątkowe

Klauzula H - Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 5) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstałe w wyniku wprowadzenia do powietrza, wody...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:27:11
Biznes -> Majątkowe

Klauzula I - Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia

Odmiennie niż stanowi par. 51 ust. 2 pkt 6) zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody osobowe lub szkody rzeczowe, powstałe w związku z posiadaniem, kierowaniem, używaniem...
czytaj więcej »

Dział Artykuły

Sobota, 31 Grudzień 2011 13:58:07

Rekomendujesz... Zawsze zyskujesz

Zarekomenduj nas swoim znajomym, przyjaciołom , rodzinie, wówczas  za każdą polisę zakupioną przez nich otrzymasz punkty rabatowe (1punkt = 1 zł).   • polisa komunikacyjna pojazdu OC+NNW - otrzymasz 10 pkt • polisa komunikacyjna pojazdu...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS