assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> wybuch
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 14:55:14
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 15 - Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 9) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek pożaru, wybuchu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu oraz akcji...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2021 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS