assecura_abc  
assecura_Mont_Blanck  
WARTAdirect  
...auto w leasingu
a ubezpieczenie!!!
 
Tagi -> zdarzenie losowe
 

Dział Oferty

Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:05
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 21 - Utrata czynszu

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę czynszu należnego Ubezpieczającemu z tytułu wynajmu (dzierżawy) budynku lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:03:41
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 22 - Zwiększone koszty działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWUi innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową dodatkowe koszty związane z zastosowaniem rozwiązań niezbędnych w celu uniknięcie lub...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:04:25
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 23 - Koszty stałe działalności

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy działalności...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:05:22
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 24 - utrata dokumentów i koszty utylizacji leków - dla aptek

Niniejszą klauzulę stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych z aptekami, prowadzącymi sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:06:24
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 25 - Zniszczenie leków wskutek nie zachowania odpowiedniej temperatury - dla aptek

Odmiennie niż stanowi par. 23 ust. 3 pkt 4) oraz par. 23 ust. 2 pkt 6) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:07:13
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 26 - Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim

1. Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 3) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w znajdujących się w pracowniach lub sklepach jubilerskich: złocie, srebrze, platynie, metalach z...
czytaj więcej »
Czwartek, 01 Marzec 2012 15:07:51
Biznes -> Majątkowe

Klauzula nr 27 - Dla zakładów mięsnych

Odmiennie niż stanowi par. 19 ust. 3 pkt 2) uzgodniono, że WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową, znajdujące się na terenie zakładu mięsnego lub ubojni, żywe zwierzęta (drób, trzoda chlewna, bydło) przeznaczone...
czytaj więcej »
Copyright© 2011 - 2022 ASSECURA • Licencja dla: ASSECURA • Projekt i wykonanie YUMS